ZetaCAD’in yapay zeka temelli alt yapısının en güçlü şekilde kendini gösterdiği nokta, projenin otomatik kontrolüdür. E-Proje standartlarının da en önemli unsuru olan otomatik kontrol, tamamlanan veya tamamlanmakta olan ZetaCAD projesinin, hiç bir insan inisiyatifine ihtiyaç duymadan ilgili teknik şartnamelere göre kontrolünün tam olarak sağlanmasıdır. Program projenin şartnameyle uyumsuz olan en ufak hatasını dahi fark ederek müellifi uyarır ve hatanın düzeltilmesi için gerekli yolları önerir. Bunlar hesaplama sonucu ortaya çıkan basit hız veya basınç kaybı hataları olabildiği gibi, ancak bir insanın akıl yürütme yoluyla ortaya çıkarabileceği karmaşık hatalar da olabilir. Otomatik dijital kontrol, projelerin hatasız olarak telif edilmelerini sağlar, öte yandan proje kontrolü yapan onay mühendislerinin projeleri otomatik olarak kontrol edebilmelerini sağlar.