Tesisat planına bir bütün olarak ele alabilen ZetaCAD, kendi numaraladığı ve gruplandırdığı hatların çaplarını istenirse en optimum değerlerde tasarlayabilir. ZetaCAD’de “boru çapı tasarımı” adı verilen bu özellik sayesinde, hattın toplam kayıpları, malzeme ve imalat maliyetleri, şartname kısıtları, estetik görünüm ve kullanıcının kendi özel şartları dikkate alınarak, bir hattın sahip olması gereken en uygun çap belirlenir. Müellif bu çapları doğrudan kullanabileceği gibi, teknik şartlara uymak kaydıyla tasarım sonrası istediği değişikliği de yapabilir. Daha önceden imal edilmiş tesisatların projelendirilmesinde mevcut belirli çapların kullanıldığı durumlarda da, çap tasarım özelliğini kullanmadan kendi çaplarını girebileceği gibi, bu özellikle çapları ZetaCAD’e tasarlatıp ardından sadece değişiklikleri uygulaması işini oldukça kolaylaştıracaktır. ZetaCAD’de çap tasarımı, Fuzzy Logic temelli yapay zeka algoritmaları ile sağlanmaktadır.