Dipos üzerine kurulu yeni bir teknolojidir. Gaz dağıtım firmaları ve proje firmalarının iş akış süreçlerini hızlandıracak ve gaz dönüşüm işlemlerini kolaylaştıracak olan Dipos+’ın sunacağı en önemli yeniliklerden bir tanesidir.
Dijital Dosya Yönetimi; DDY’nin en temel amacı, bir doğalgaz projesi ile ilişkili tüm unsurları tek bir dosya altında dijital ortamda bir araya getirmektir. Böylelikle proje onaydan, tesisat kontrol ve gaz açılmasına kadar doğalgaz iç tesisat yönetiminin bütün aşamalarının dijital ortamda yürütebilmesinin yolu açılmaktadır.

Klasik DİPOS’ta problem, proje için gerekli eklerin bir kısmının dijital ortamda bir kısmının ise manuel ortamda olması ve bunun sistemde iki başlı bir takibi gerektirmesidir. Öte yandan kağıt evrakların toplanması ve denetlenmesi dijital ortamdaki projenin dinamizmini kısıtlamakta, işlem hızını yavaşlatmaktadır.

Dijital Dosya Yönetiminde ise;
Esas olan proje değil dosyadır. Projenin yanısıra artık bütün evraklar, formlar, poliçeler dijital dosyanın bir elemanıdırlar. Proje firması, dijital dosyanın unsurlarını, belirli adımlarda sisteme dijital olarak sağlar.
Proje ve gaz dönüşüm süreciyle ilgili gerekli tüm unsurlar dijital dosya altında toplanmıştır ve proje firması süreç içersinde manuel olarak herhangi bir kağıt evrakı imzalamak, takip ve teslim etmek zorunda değildir.
Dipos+’da çevrim, proje onaylandığında değil abonenin gazı açıldığında tamamlanır. Dolayısıyla Dipos+’da onay sonrası süreçler de dijital ortama eklemlenir ve kolayca takip edilebilir.