Dipos Nedir?

Dijital Proje Onay Sistemi (DİPOS), doğalgaz tesisat projelerinin dijital ortamda gönderildiği, kontrol edildiği, onaylandığı e-imza ile imzalandığı ve arşivlendiği çok sayıda yazılım ürünü ve web sisteminden oluşan büyük bir dijital omurgadır. Bu omurga üzerinde Tesisat Firması, Gaz Dağıtım Şirketi, Plot Ofisi ve Abone gibi gaz dönüşüm sürecine katılan bütün birimler kesintisiz ve on-line irtibat içindedir. İnteraktif dijital platformda yer alan her birim, yetkisi oranında süreçlere katılarak gerekli işlemleri en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. Sistemde yapılacak her hangi bir güncelleme internet üzerinden otomatik olarak bütün birimlere ulaştırılmakta, ayrıca taraflar bu platform üzerinden haberleşebilmektedirler.

Dijital Proje Onay Sistemi Doğalgaz Sektöründe Standart Oldu.

Bilişim Teknolojilerinin yüksek maliyetlerine karşın, DİPOS, Gaz Dağıtım Şirketlerine ‘0’ maliyetli bir finans modeli ve önemli avantajlar sunduğu için hemen kabul görmüş ve hızla yaygınlaşma imkanı bulmuştur. Kullanım alanı kısa bir sürede 50 gaz dağıtım şirketini aşan Dijital Sistem, artık iç tesisat birimleri için standart bir teknoloji haline gelmiştir. DİPOS’un kullanılmaya başlandığı 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde proje dijital olarak onaylanmıştır.

Dijital Proje Onay Sistemi Hangi Merkezlerde Kullanılmaktadır ?

Tekhnelogos olarak küçüklü büyüklü 60’ı aşan gaz dağıtım şirketinde  4000 civarında kullanıcımıza sürekli ve kaliteli hizmet veriyoruz.

2011 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 4000 ‘i geçen yetkili doğalgaz tesisat firması tarafından kullanılan ZetaCAD, e-imza entegrasyonuyla Türkiye’de bir ilki başarmış, özel sektörde yaygın olarak kullanılan uygulamalı ilk örnek olmuştur.