ZetaCAD 2.0 programında projesini telif eden proje mühendisi, projesini ofisinde hatasız olarak ve kolayca çizebilir, web üzerinden gaz dağıtım şirketine anında gönderir, normalde günlerce süren onay işlemi bir günde sonuçlanmış olur. Böylece, firmaların ıslak imza atmak için gaz dağıtım şirketine gelmelerine gerek kalmaz.

Dipos Akış Süreci

1- Proje Sisteme Gönderilir:
ZetaCAD proje tasarım programında, hatasız olarak hazırlanıp telif edilen proje, web modülü aracılığıyla internet omurgası üzerinden DİPOS sistemine gönderilir.
2- Sisteme gönderilen Proje kayıt memuru tarafından ABYS’ye kaydedilir. ABYS açısından sorunlu proje geri çevrilir.
3- Proje Kontol edilir:
ABYS’ye kaydedilen proje, aynı anda kontrol mühendisinin önüne gelir. Kontrol mühendisi projeyi inceleyerek sisteme red veya onay bildirimini yapar. Onayladığı projeyi e-imza ile imzalar.
4- Projenin Durumu İzlenir:
Onaylanan proje, aynı anda Gaz Dağıtım Şirketi, baskı ofisi ve firma tarafından görülür. Gerekçesi yazılarak reddedilen proje ise firma tarafından düzeltilerek tekrar gönderilir. Onaylanan projenin bilgisi ABYS’ye kaydedilir, baskı merkezi projenin çıktısını alarak dosyalar.
5- Kağıt Çıktılar Topluca Teslim edilir:
Onay ve baskı işlemleri tamamlanan projelerin kağıt nüshaları topluca Gaz Dağıtım Şirketi’ne teslim edilir. Kağıt baskı alınmayan Dipos Plus’ta ise projeler dijital ortamda kontrol edilerek gaz açma işlemleri tamamlanır.

Dijital Proje Onay Sistemi (DiPOS), doğalgaz tesisat projelerinin dijital ortamda gönderildiği, kontrol edildiği, onaylandığı e-imza ile imzalandığı ve arşivlendiği çok sayıda yazılım ürünü ve web sisteminden oluşan büyük bir dijital omurgadır. Bu omurga üzerinde Tesisat Firması, Gaz Dağıtım Şirketi, Plot Ofisi ve Abone gibi gaz dönüşüm sürecine katılan bütün birimler kesintisiz ve on-line irtibat içindedir. İnteraktif dijital platformda yer alan her birim, yetkisi oranında süreçlere katılarak gerekli işlemleri en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. Sistemde yapılacak her hangi bir güncelleme internet üzerinden otomatik olarak bütün birimlere ulaştırılmakta, ayrıca taraflar bu platform üzerinden haberleşebilmektedirler.

Dijital Proje Onay Sistemi Doğalgaz Sektöründe Standart Oldu.
Bilişim Teknolojilerinin yüksek maliyetlerine karşın, DiPOS, Gaz Dağıtım Şirketlerine ‘0’ maliyetli bir finans modeli ve önemli avantajlar sunduğu için hemen kabul görmüş ve hızla yaygınlaşma imkanı bulmuştur. Kullanım alanı kısa bir sürede 50 gaz dağıtım şirketini aşan Dijital Sistem, artık iç tesisat birimleri için standart bir teknoloji haline gelmiştir. DiPOS’un kullanılmaya başlandığı 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde proje dijital olarak onaylanmıştır.

Dijital Proje Onay Sistemi Hangi Merkezlerde Kullanılmaktadır?
Tekhnelogos olarak küçüklü büyüklü 60’ı aşan gaz dağıtım şirketinde 4000 civarında kullanıcımıza sürekli ve kaliteli hizmet veriyoruz.

2011 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 4000 ‘i geçen yetkili doğalgaz tesisat firması tarafından kullanılan ZetaCAD, e-imza entegrasyonuyla Türkiye’de bir ilki başarmış, özel sektörde yaygın olarak kullanılan uygulamalı ilk örnek olmuştur.