Tekhnelogos, iki yıl içinde hızla yayılan ve proje onayında ülkemizde artık standart haline gelen Dijital Proje Onay Sisteminin kapsamını 2007 yılında genişletti . 2008 yılında pilot bölgelerde devreye giren Dijital Dosya Yönetimi ve Dijital Gaz Açma (Dipos Plus) Sistemi sayesinde doğalgaz dönüşüm süreci % 100 oranında dijitalleştirildi. Kağıt baskı ve evrakları tamamen ortadan kaldıran Dijital Sistem, hem iş akış sürecinin hızlı ve güvenli yürütülmesini sağlıyor, hem maliyetleri azaltıyor, hem de binlerce ağacın kurtulmasına yol açıyor.

DİPOS PLUS’un Getirdiği Yenilikler

Uygulamanın en temel amacı, bir doğalgaz projesi ile ilişkili tüm unsurları tek bir dosya altında dijital ortamda bir araya getirmektir. Bunun için, bir dijital projeyi ilgilendiren tüm evraklar dijital bir sistem (DİPOS) üzerinde dijital olarak bulunduruluyor. Tesisat firmaları doğalgaz projesini ZetaCAD 2.0 programı üzerinde telif ediyor, e-imza ile imzalıyor ve gaz dağıtım şirketine web modülü üzerinden gönderiyor. Projeyle ilgili diğer evraklar da yine web ortamında kolayca oluşturarak e-imza ile imzalanıyor. Üçüncü kişi veya kurumların imzalaması gereken (sözleşme, vekaletname, ruhsat, tapu, taahhütname vb) gibi evrakları ise DİPOS faks sistemi üzerinden dijital ortama fakslanıyor. Onay mühendisi ve proje bilgi işlem sorumlusu bir projeyle ilişkin tüm evrakları imzalanmış bir şekilde dijital bir dosya içersinde görüyor kontrol ediyor ve elektronik olarak imzalayabiliyor. Projeyle ilgili dosya bütünüyle dijital ortamda tekemmül ettiği için, iş akış sürecinin hiçbir aşamasında veya önceden, projeyle ilgili hiçbir kağıt evrakın elden teslim edilmesine gerek kalmıyor.

DİPOS PLUS’ın Teknolojik Unsurları

Dijital Dosya Yönetimi için mevcut Dipos’da öngörülen belirli yenilikler/özellikler devreye alınmıştır. Bu yeniliklerin bir kısmı standart Dipos teknolojilerine bir kısmı ise Dipos+ ile sunulan ve aşağıda özetlenen yeni teknolojilere dayanmaktadır.
• Dipos e-Dosya
• Dipos on-line Poliçe
• Dipos Faks
• Dipos e-Form
e-Form Sunucusu
e-Form İstemci Uygulamaları
• Randevu İletişim Tabanı
• Tesisat Kontrol Yönetimi