Yakıcı cihazların bulunduğu mahallerde, cihazın ve odanın niteliğine göre havalandırma önem kazanmaktadır. Çoğu durumda basit bir menfez aracılığıyla yeterli olan havalandırma, bazı özel durumlarda detaylı hesap, tasarım ve gösterim esaslarına dayanmaktadır. ZetaCAD tüm gelişmiş havalandırma seçenekleri için tasarım ve otomatik hesap imkanları sunmaktadır. Özellikle kazan dairelerinin havalandırmasında önem kazanan gelişmiş havalandırma tasarımları, ZetaCAD’de sade ve güçlü araçlarla kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Doğal atmosferik havalandırmalarla birlikte cebri fanlı havalandırma seçeneklerini ihtiva eden tasarım araçları, havalandırmanın detaylı bir hesap ve kontrolünü, şekil izometrisi ile birlikte bir form şeklinde otomatik olarak oluşturur.