Anasayfa > Haberler > DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DEVRİM: DİJİTAL ONAY'DAN SONRA, DİJİTAL DOSYA VE DİJİTAL GAZ AÇMA BAŞLIYOR!
Diğer Haberler  

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DEVRİM: DİJİTAL ONAY'DAN SONRA, DİJİTAL DOSYA VE DİJİTAL GAZ AÇMA BAŞLIYOR!

http://www.zetacad.com/haberfoto/aksadpimza.jpg AKSA DOĞALGAZ'DA DİJİTAL ONAYDAN SONRA ŞİMDİ DE DİJİTAL GAZ AÇMA BAŞLIYOR
.DİJİTAL SİSTEMDE GAZ AÇMAK ARTIK ÇOK KOLAY. Tekhnelogos’un AKSA Doğalgaz’ın çözüm ortaklığında bir süredir ön çalışmalarını yürüttüğü Dijital Dosya Yönetim Sistemi, imzalanan törenle AKSA DOĞALGAZ bünyesindeki gaz dağıtım şirketlerinde fiilen başlatılıyor.

07 Aralık 2007 tarihinde AKSAGAZ'ın Güneşli'deki genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine AKSA DOĞALGAZ Genel Müdürü Burhan Özcan, İç Tesisat Müdürü Ahmet Yetik, Tekhnelogos Genel Müdürü Ahmet Selami Çalışkan, Teknik Koordinatörü M. Ali Çalışkan ile diğer yetkililer ve çalışanlar katıldı. AKSA Doğalgaz Genel Müdürü Burhan Özcan imza töreninde yaptığı konuşmada sektördeki en yeni teknolojileri yakından izlediklerini ve uygulamaya çalıştıklarını belirterek,

başlatılan Dijital Dosya Yönetim Sistemi sayesinde artık kağıt proje baskısına ve diğer tüm kağıt evraklara ihtiyaç duymaksızın proje onayından gaz açmaya kadar bütün doğalgaz dönüşüm sürecini dijital ortamda gerçekleştirebileceklerini söyledi.

ÖzÖzcan, yeni sistem sayesinde hem doğalgaz abonelerine hatasız, hızlı ve kaliteli bir hizmet sunacaklarını hem de manuel sistemden kaynaklanan gecikme ve hataları asgariye indirerek daha fazla tasarruf edeceklerini vurguladı. Tekhnelogos Genel Müdürü Ahmet Selami Çalışkan ise, dijital dosya yönetim sisteminin gelişim sürecinde kendilerine destek veren AKSA Doğalgaz A.Ş'ye teşekkür ederek şunları söyledi: "Doğalgaz Sektörüne yönelik dijital çözümler geliştirmeye yoğunlaşmış olan Tekhnelogos, 2007 yılının sonunda Dijital Dosya Yönetim Sistemi'ni kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Dijital Dosya Yönetim Sistemi'ni AKSA Doğalgaz A.Ş'de fiilen başlatarak halen 22 merkezde 3000'e yakın kullanıcı tarafından kullanılan Dijital Onay Sistemi DİPOS'u bir adım daha ileriye taşımış bulunuyoruz. Dijital Dosya Yönetim Sistemiyle birlikte, dijital onay sonrası manuel olarak hazırlanan ve gaz dağıtım şirketine teslim edilen proje dosyasıyla ilgili tüm evraklar dijital ortama taşınmakta ve dosya bütün unsurlarıyla birlikte dijital ortamda tekemmül etmekte, böylece dijital gaz açmak da mümkün hale gelmektedir. Gaz dönüşüm sürecine büyük bir ivme kazandıracağına inandığımız sistemin doğalgaz sektöründe hızla yaygınlaşacağını umuyoruz" İmza töreninden sonra, yapılan protokol çerçevesinde dijital dosya yönetim sistemi'nin örnek uygulaması Balıkesir BALGAZ'da ve Manisa MANİSAGAZ’da test edilerek sistem fiilen başlatılacak. Dijital Dosya Yönetimi'nin kapsamı ve çalışma tarzı: Dijital Proje Onay Sistemi üzerine kurulu yeni bir teknoloji olan Dijital Dosya Yönetimi; gaz dağıtım firmaları ve proje firmalarının iş akış süreçlerini hızlandırmayı ve gaz dönüşüm işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan yeniliklerden biri. Uygulamanın en temel amacı, bir doğalgaz projesi ile ilişkili tüm unsurları tek bir dosya altında dijital ortamda bir araya getirmek. Bunun için, bir dijital projeyi ilgilendiren tüm evraklar dijital bir sistem (DİPOS) üzerinde dijital olarak bulunduruluyor. Tesisat firmaları projeyle ilgili evrakları web ortamında kolayca oluşturarak elektronik olarak imzalıyor, 3.kişi veya kurumların imzalaması gereken (sözleşme, vekaletname, ruhsat, tapu, taahhütname vb) gibi evrakları ise DİPOS faks sistemi üzerinden dijital ortama fakslanıyor. Onay mühendisi ve proje bilgi işlem sorumlusu bir projeyle ilişkin tüm evrakları imzalanmış bir şekilde dijital bir dosya içersinde görüyor ve imzalanması gereken evrakları e-imza ile imzalayabiliyor. Projeyle ilgili dosya e-imzalı olarak dijital ortamda tekemmül ettiği için, projenin gazının açılması için gaz açma aşamasında veya önceden, projeyle ilgili hiçbir kağıt evrakın elden teslim edilmesine gerek kalmıyor. Dijital Dosya Yönetim sisteminde tüm evraklar dijital ortama taşındığı için “mavi dosya” gerekliliği de ortadan kalkıyor. Dolayısıyla artık projenin kağıt çıktısı alınmıyor, manuel olarak arşivlenmiyor ve firma tarafından Gaz dağıtım firmasına iletilmiyor. Gaz açma esnasında, tesisat kontrolü için gerekli proje nüshasını ise, firmalar dijital olarak onaylanmış ve e-imzalı olarak kendi notebook bilgisayarları içersinde getiriyor. Kontrol mühendisi gerekli gördüğü noktalarda projeyi bilgisayarda inceleyerek gaz açma işlemlerini tamamlıyor. Böylelikle proje onaydan, tesisat kontrol ve gaz açılmasına kadar doğalgaz iç tesisat yönetiminin bütün aşamalarının dijital ortamda yürütülmesi sağlanıyor. Yeni sistemin avantajları: Dijital Dosya Yönetimi, Dijital Proje Onay Sistemi (Dipos)'un imkanlarını kullanarak, gaz açma aşamasında kağıt proje gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Gaz açma mahalline dijital ortamda götürülen dijital proje ve dijital dosyanın diğer unsurları, tesisat kontrol mühendisinin herhangi bir manuel dosya yada projesini hazırlama, taşıma, takip etme, imzalama, arşivleme işlemlerine gerek kalmıyor. Projesi ve dosyası dijital ortamda kontrol edilen tesisatın, uygun görüldüğünde gazı açılıyor ve gaz açma işlemi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü veri (sayaç no, gazın açılması vs), Dipos üzerinden otomatik olarak ABYS’ye iletiliyor. Dijital Dosya Yönetimi ve gaz açma sayesinde firma yetkisili onay öncesi veya sonrası gaz dağıtım şirketine gitmeksizin proje onaylama, randevu alma, gaz açma gibi bütün işlemlerini tamamıyla dijital ortamda, kısa sürede ve en az maliyetle tamamlayabiliyor. Ayrıca projenin kağıt baskısı yapılmadığı için hem doğalgaz firmaları tasarruf ediyor, hem de kağıt israfı önlenerek yılda yaklaşık 6000 ağaç korunmuş oluyor.