Anasayfa > Haberler > ZetaCAD-GIS Entegrasyonu Tamamlandı
Diğer Haberler  

ZetaCAD-GIS Entegrasyonu Tamamlandı

Doğalgaz projelerinin telifi, onayı ve arşivlenmesi için lokal ve merkezi platformlar sunan ZetaCAD, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamaları gibi bina bilgisi işleyen görsel ve veri yönelimli sistemlere hizmet vermek üzere bir entegrasyon arabirimi geliştirdi.

GIS entegrasyonuyla birlikte Zetacad, DiPOS (Dijital Proje Onay Sistemi) ayağında yer alan Dijital Proje Sunucusundan, akredite edilmiş istemcilere güvenli veriyolu üzerinden proje aktarımını, ilgili aplikasyonlarla entegre etmiş oldu. GIS Entegrasyonu Neler Getiriyor? Entegrasyonda, standart bir dosya istem arabirimi kullanarak, istemci uygulamalarda entegrasyon için yapılması gereken düzenlemelerin minimize edilmesi, Zetacad entegrasyonu için mevcut uygulamaların ek bütçe ayırma gerekliliğini de ortadan kaldırmıştır.

DPA (Dijital proje arabirimi), istemci uygulamalara projenin vektörel olarak açılabilmesi için gerekli proje datasını (4-10 kb) iletebildiği gibi, proje ile ilgili toplam kapasite,cihaz bilgileri, alan bilgileri, abone bilgileri gibi rakamsal verileri de iletebilir. Daha önce ABYS (Abone bilgi yönetim sistemleri) ile kapalı bir sayısal veri entegrasyonu sağlayarak proje telif ve kontrolünün ABYS ayağını otomotize etmeyi başaran ZetaCad şimdi tam bir açık ama şifreli entegrasyon için proje bilgileriyle beraber projeyi vektörel datası ile paylaşılabilir kılmaktadır. DPA sunucu hizmeti vermekle beraber, istemci uygulamalardan abone ve binaya ait bilgileri de alarak proje telif ve kontrolünde kullanılmasını sağlayabilir.

Bu çift yönlü veri aktarımı ile DPA, özellikle GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamaları ile Zetacad DiPOS arasında çok verimli bir entegrasyonu sağlamış olmaktadır. GIS’ın Kapsamı Nedir? a. Gaz dağıtım şirketlerinde GIS modellemesi esnasında, GIS uygulamasına girilen veriler ABYS tarafından kullanılabildiği gibi ZetaCAD üzerinden proje telifi ve kontrolü yapan mühendislere de açık olacaktır. b. GIS uygulamalarında şehir planlarında yer alan herhangi bir binaya tıklandığında, o bina için verilmiş tüm dijital doğalgaz projeleri GIS kullanıcısına izleme yetkisiyle sunulabilecek, GIS uygulamaları projeler ile ilgili her türlü teknik bilgiye ulaşabilecek. c. Sistem GIS uygulamaları gibi herhangi bir başka akredite edilmiş (ABYS’ler, bakım uygulamaları, mühendis yönetimi vs) uygulamalara da açık olacaktır.