Dijital Dosya Yönetim sisteminde tüm evraklar dijital ortama taşındığı için manuel olarak arşivlenmesi gereken “proje dosyası” gerekliliği de ortadan kalkıyor. Sonuçta dijital sistem’de projenin kağıt çıktısı alınmıyor, manuel olarak arşivlenmiyor ve firma tarafından gaz dağıtım firmasına kağıt nüsha olarak teslim edilmiyor. Gaz açma esnasında, tesisat kontrolü için gerekli proje nüshası ise, onaylanmış ve e-imzalı olarak UMPC (el terminali) bilgisayarlar içersinde getiriyor. Kontrol mühendisi gerekli gördüğü noktalarda projeyi bilgisayarda inceleyerek gaz açma işlemlerini tamamlıyor. Böylelikle proje onaydan, tesisat kontrol ve gaz açılmasına kadar doğalgaz iç tesisat yönetiminin bütün aşamalarının dijital ortamda yürütülmesi sağlanıyor.