Kaskat cihaz sistemleri, son zamanlarda Türkiye’de hızla artan bir kullanım yaygınlığına sahiptir. Aynı mahali ısıtmada kademeli enerji kullanımını daha verimli sağlamak için birden fazla cihazın kullanıldığı bu sistemlerde, baca hesabı çok karmaşık ve detaylı bir teknolojik bilgiye dayanır. TSE standartlarında bu tip sistemlerin baca hesabı için detaylı hesaplama yöntemi dokümante edilmesine rağmen Türkiye’de gaz dağıtım şirketleri bu hesaba göre kaskat sistemi kontrol etmek yerine, Avrupa’da ilgili makamlarca akredite edilmiş yazılımların kullanılmasını öngörürler. ZetaCAD programı bütün karmaşıklığına ve detaylarına karşın TSE’nin ilgili standartlarını baz alarak kaskat sistemlerin tasarım ve hesaplamasına imkan tanır. Aynı mahal içerisine yerleştirilen cihazların baca bağlantıları görsel olarak ortak kaskat kanallarda birleştirilir ve baca tasarımı normal baca tasarımında olduğu kadar kolay bir şekilde görsel olarak halledilir. Tasarlanan kaskat bacanın hesap ve kontrolü detaylarıyla birlikte standartlara uygun bir şekilde yapılır ve uygun formattaki formlar aracılığıyla gösterilir. Türkiye’de teknik yazılım akreditasyonu ile ilgili bir yönetmelik bulunmadığı için, ZetaCAD’in kaskat sistemler dahil baca hesapları için Avrupa’daki organizasyonlar nezdinde yapılan akreditasyon görüşmeleri devam etmektedir.