ZetaCAD’in dayandığı mimari plan sahip olduğu e-proje temeli çerçevesinde, çok gelişmiş mimarlık yazılımlarının amaçladığı uygulama alanlarına hizmet verebilecek şekilde kurgulanmıştır. Ancak bu karmaşık alanlara hizmet verebilmesine karşın, sahip olduğu çoklu seviye (multi tier) mimarisi gereği her uygulamanın kendi özel şartlarına göre kendini ölçeklendirebilen bir araç setine sahiptir. Dolayısıyla ZetaCAD’de tasarlanan mimari plan, ancak bir doğalgaz projesinin ihtiyaç duyduğu kadar ifade gücü ve yetkinlik barındırır. Bu da müellife sadece kendisini ilgilendiren bir mimari tasarım ortamı ile yüz yüze olma imkanı verir. Bu yapının sağladığı tüm sadeliğe karşın, en karmaşık mimari planlar dahi çok kısa bir sürede müellifin önünde hazır durumdadır. ZetaCAD mimari plan tasarımında, gerçek uzayda bulunan mimari planın programa ifade edilebilmesi için şu ana kadar hemen hemen hiç bir yazılımda kullanılmamış çok özgün ve pratik tasarım araçları hizmet vermektedir. Müellif, duvar veya oda araçlarını kullanarak kat planını çok hızlı bir şekilde tasarlayabilir, planda yer alan bütün düzen dışı unsurları, duvarlar üzerinde oynama imkanı veren çok esnek araçlarla ifade edebilir, tüm kapı ve pencereleri otomatik ve hızlı bir şekilde yerleştirebilir. ZetaCAD’in mimari ortamında duvarlar çift çizgi ile gösterilir ve duvar konumlamaları ve konumların neden olduğu kesişimlerdeki budamalar (trim) otomatik olarak yapılır. Duvarların taşınması, kırılması, açısının değiştirilmesi gibi operasyonlarla oluşan yeni mimari durum, ZetaCAD’in yapay zeka modülleri tarafından hızla yorumlanarak, yeniden oluşturulur. Nitekim müellifin önündeki planda gördüğü mimari ifade ve anlamdan, aynı şekilde ZetaCAD de haberdardır ve projede mimari plana bağlı bütün teknik durumları otomatik olarak ele alabilecek yetkinliğe sahiptir.
Bir mimari proje tasarlanırken, ZetaCAD’in yapay zeka modülleri plan üzerindeki tüm durumlardan haberdardır.
Bu durumlara şu örnekler verilebilinir:
– Duvarların kesişerek ve birleşerek ortaya çıkardığı oda gibi tüm mimari mahaller, bu mahallerin alan ve hacimleri ve yine bu mahallerin fonksiyonel tanımları.
– Kapılar vasıtasıyla birleşen mimari bölümlerin ortaya çıkardığı daire, dükkan, depo gibi bağımsız birimlerin sınırları, bu birimlerin alan ve hacimleri ve yine bu birimlerin fonksiyonel tanımları.
– İç kapılar, birim kapıları ve bina kapılarının birbirinden ayırt edilmesi.