Bilindiği gibi bir doğalgaz projesi mimari plan ve üzerine yerleşen tesisat planlarıyla birlikte birçok şema ve formdan oluşmaktadır. ZetaCAD, projeye bir bütün olarak hakim olduğu için, mimari planın tasarlanıp, tesisatın yerleştirilmesiyle aşağıdaki unsurları otomatik olarak hallederek tam birleşmiş haliyle projeyi baskıya veya incelemeye hazır hale getirir. Programda tanımlı genel bilgileri, projeden oluşturulan otomatik hesaplanmış bilgileri, proje için sağlanan ek bilgileri ve varsa ABYS entegrasyonu ile alınan bina bilgilerini gösteren, ilgili gaz dağıtım şirketinin logosuyla hazırlanmış yine aynı şirkete özel formata sahip bir proje kapağı oluşturur.
Mimari planı esas alarak otomatik bir vaziyet planı oluşturur, bu gösterimde müellifin değişiklikler yapmasına müsaade eder. Ayrıca bina koordinatlarını kullanarak binayı Google Maps aracılığıyla harita üzerinde gösterir.
Kat planlarını tesisatlarla birleştirerek doğru sırada hazırlar ve gösterir. İzometrik planı otomatik olarak oluşturur ve izometrik şema formunu hazırlar. Daha temiz bir görüntü için kullanıcının sınırlı müdahalelerine izin verir.
Tesisatta yer alan dirsek, vana, TE parçası gibi lokal unsurları toplayarak, Lokal Kayıplar tablosunu hazırlar ve otomatik oluşan hesaplanmış değerleri her hat için gösterir.

Hesaba etki eden tün unsurları kullanarak Boru Çapı Hesapları tablosunu hazırlar. Bu tabloda tüm değerleri otomatik olarak hesaplar ve her hat için ayrı ayrı gösterir. Orta basınçlı hatlar için tabloda ayrı bir alan açarak, bu tipte basınca özel hesaplamalar ile tablo oluşturur. Proje merkezi sistem için ise, Linye Hattı Hesabı, Ölü Hacim Hesabı, Havalandırma Hesabı gibi merkezi sistem formlarını oluşturur.
Projede yer alan teknik durumlara göre gerekli detay çizimleri gösteren ek şemalar hazırlar ve projenin detay görünümüne yerleştirir.