ZetaCAD’de doğalgaz tesisatı tasarımı, üzerine konumlandığı mimari projedeki kat planını esas alır, bir bütün olarak tasarlanan ve yerleştirilen tesisat planı tüm katların ait olduğu ortak uzayda konumlandırılır. Konumlandırılan tesisat planı, tıpkı mimari plan gibi akıllı çizgilerden ve ne ifade ettiğini bilen güçlü tasarım unsurlarından oluşur. ZetaCAD’de müellif hiç bir unsuru çizmez, sadece yerine yerleştirir, tüm çizim ve gösterim işlemleri program tarafından otomatik yapılır.
Tesisat bina uzayındaki konumuna göre yerleştiğinden, planın herhangi bir kattaki üst bakış görünümü, izometrik görünümü veya katı modeli otomatik olarak bakış noktasına göre kullanıcıya sağlanır. Tesisatın yerleştirilmesi işlemini kat planı veya izometrik modların herhangi birinde yapmak mümkündür. Kat planlarında yerleştirilen tesisatın izometrik görüntüsü otomatik olarak sağlanır. Tesisat planı, kat planını esas aldığı için duvar satıhları, köşe dönüşleri, kolon kiriş dolanımları tesisatın otomatik olarak yerleştirilmesi için mükemmel dayama unsurları sağlarlar. ZetaCAD’de tesisat boruları mimari plandaki satıh veya köşe gibi doğal referans noktaları kullanılarak yerleştirilebildiği gibi ölçü verilerek belli bir noktaya kadar da uzatılabilinir. Klavye veya fare seçenekleriyle tesisatı mimari plana yerleştirmek, belirli bir kattan diğer kata geçiş yapmak, tesisat bölümlerini belli bir yerden başka bir mahale kopyalamak, benzer birimlerin tesisatını otomatik olarak oluşturmak, tesisatı aynalamak, vana, regülatör, filtre gibi tesisat parçalarını veya tüketim noktalarındaki cihazları eklemek, kolon veya kirişlerden dolanmak gibi bir çok işlem ZetaCAD ortamında daha önce hiç olmadığı kadar kolaydır. Öte yandan yerleşimi tamamlanmış ve tamamlanmakta olan bir tesisatta, mevcut bölümlerine her türlü müdahale imkanı vardır ve bu müdahalelerin tesisatın bütününde neden olması gereken tüm geometrik veya matematiksel değişimler program tarafından otomatik olarak ustalıkla halledilir.

Her şekilde tesisatın bütün unsurların metrajları kullanıcının ayrıca belirtmesine gerek kalmadan otomatik olarak bellidir. Bunun dışında boruların birleşme, dönme ve dağılma pozisyonlarına göre tesisatta yer alan dirsek, TE parçası veya haç ayrımı gibi parçalar otomatik olarak belirlenir ve hesaba katılır. Tesisat uç birimlerinde yer alan birim ağzı veya yakıcı cihaz gibi tüketim unsurları sayesinde, ilgili debiler tesisatın tüm boru parçalarına mevcut teknik şartnamenin yük dağılım esasları kullanılarak dağıtılır. Bu çerçevede kullanıcının hesaba katkı yapması bakımından hiç bir veriyi girmesi zorunlu değildir. Tesisatın bütün hesabı otomatik olarak yapılır ve tablolanır. Doğalgaz projesinin en kritik unsuru olarak boru parçalarının çapları, ZetaCAD’de en optimum şekilde hesaplanıp tasarlanabildiği gibi, isterse kullanıcı kendi çaplarını da tesisata girebilir. Tesisat yerleşimi tamamlandığında kritik hat tayini dahil, tesisatın tüm hesaplamaları ve tabloları otomatik olarak oluşmuş durumdadır. Tesisatın ve mimari planın birlikte oluşturduğu doğalgaz projesinin ifade ettiği teknik bütünlüğe, ZetaCAD yapay zeka modülleri tam olarak hakimdir. Dolayısıyla tesisatın hat numaralandırılması, yani bir hattın nerede başlayıp nerede sonlandığı otomatik olarak yapılır, herhangi bir anda oluşan her bir hattın tüm hesaplanmış değerleri anlık olarak müellife gösterilir ve değişikliklerin netiğ değerlere neden olduğu ortaya konur. Menfez, vana gibi birçok unsur zorunlu olarak gerektiği yerlerde sonradan müellifin müdahalesine açık olarak otomatik bir şekilde tesisatta konumlandırılır. Bir tesisatta yer alma ihtimali olan tüm teknik parçalar, hem gösterim esasları bakımından, hem de hesap ve kontrolü etkileme esasları bakımından ZetaCAD’de yer alırlar ve tesisata istenildiği zaman istenilen yerde eklenebilirler.