Bilindiği gibi Türkiye’de 5070 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle nitelikli elektronik sertifika ile atılmış elektronik imzaların, normal ıslak imza ile aynı hukuki değeri taşıdığı kabul edilmiştir. Böylelikle elektronik belgelerin e-imza içermesi durumunda, ıslak imza atmak için ayrıca baskı alma ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Elektronik imza devletin attığı yeni adımlarla çok yakında her vatandaşın kullanacağı bir imkan olacaktır. ZetaCad projesi E-Proje standartları gereği elektronik imza taşıyabilmektedir, bu bağlamda ZetaCad yazılımı projelere hem elektronik imza atabilmekte, hem de atılmış imzaları doğrulayabilmektedir. ZetaCad imza atmak ve doğrulamak için kendi geliştirdiği ve dünya standartlarıyla birebir uyumlu algoritmalar kullanmaktadır.
Elektronik imza taşıyabilen ZetaCad projesi sayesinde, projeler web tabanlı omurgalarda baskıya ihtiyaç duymadan taşınabilmekte, onayı da aynı şekilde elektronik imza ile yapılabilmektedir.