ZetaCAD ortamı, elektronik projenin telifinde, hesaplamasında, tasarımında ve kontrolünde, ilgili gaz dağıtım firmasının son güncel şartnamesi ve buna bağlı teknik yayın ve bildirimlerini esas alarak doğalgaz projesini en doğru biçimde ortaya koyar. Bir projenin hatasız olarak telif edilebilmesi için ZetaCAD aşağıdaki kategorilerde yaklaşık 400 noktadan bir projeyi kontrol eder.

Mantıksal kontroller
Bilgi Kontrolleri
Vaziyet Planı
Mahal ve birim kontrolleri
Hesap kontrolleri
Vana kontrolleri
Cihaz kontrolleri
Menfez kontrolleri
Hacim kontrolleri
Tesisat parça kontrolleri
Hat konum kontrolleri
Sayaç kontrolleri
Muhafaza kontrolleri
Tüketim kontrolleri
Diğer kontroller