Bir Tekhnelogos markası olan ZetaCAD, doğalgaz tesisat projelerinin mimari planla birlikte otomatik olarak tasarlanmasını, hesaplanmasını ve kontrolünü sağlayan yapay zeka temelli bir e-proje yazılımıdır. Tüm modern MS Windows platformlarında çalışan ZetaCAD, kullanıcısına hatasız proje telif edebileceği güçlü bir proje tasarım ortamı sunar, bu ortamda kullanıcılar kendilerini yönlendiren yapay zeka destekli akıllı mühendislik araçları ile mimari plan ve tesisatı yerleştirerek proje ile ilgili tüm işlerin otomatik olarak tamamlanmasını sağlar.

E-Proje temelli bir dosya formatına sahip olan ZateCAD projelerinin, ilgili versiyonun bağlı olduğu bölge şartnamesine göre teknik hata kontrolü gerek proje ofisinde gerekse web üzerinde dağıtık dijital proje onay süreçlerinde otomatik olarak yürütülebilinir.

Doğalgaz tesisat çiziminde kullanılan diğer programlar ve ZetaCAD arasında şu üç temel fark vardır.

Diğer Programlar genel amaçlıdır. ZetaCAD özel amaçlıdır.

Standart CAD programları çoğunluka genel amaçlıdır. Bu tip programlarda ister bir makina aksamı çizersiniz isterseniz bir bahçe tasarımı yaparsınız. Program için farketmediği gibi, çizilen vektörlere amaca yönelik hiç bir dahli olmaz. Oysa ZetaCAD sadece doğalgaz proje telifi yapabilmek için geliştirilmiş bir programdır. Tek amacı vardır ve tüm fonksiyonlarını bu amaca göre organize eder.

Primitif çizim nesneleri yerine; Gelişmiş Çizim Nesneleri
Standart bir CAD programında çizim genel amaçlı primitif nesneler ile yapılır. Bunlar çizgi, daire, dörtgen, eğri gibi temel çizim nesneleridir. Bir daire alarak bazen bir çark, bazen bir havuz çizebilirsiniz. Oysa ZetaCAD’de primitif çizim nesneleri yoktur. Bunlar yerine özelleşmiş ve gelişmiş tanımlı nesneler ve komutlar vardır. Örneğin duvar, kapı, pencere, vana, kombi vs. Standart bir CAD programında bir duvarın çizgisi ile, bir doğalgaz hattının çizgisi aynı şeydir. Oysa ZetaCAD için, duvar duvardır, hat hattır. Bunlar birbirinden kesin tanımlarla ayrılır.

Kullanıcıya bağlı tasarım yerine; Akıllı Tasarım
Standart bir Cad programında, çizilen tasarımın program için bir anlamı yoktur. Tasarımla ilgili bütün bilgi kullanıcının zihnindedir. ZetaCAD’de ise ortaya çıkan proje telifinin her türlü bilgisine program vakıftır. Yani müellifin zihninde hangi anlam ve kasıt varsa, aynı şey ZetaCAD’in yapay zekasında da vardır. Çünkü ZetaCAD’de her şey sıkı tanımlarla ayrışmış ve amacına yöneliktir. Bu bağlamda program proje ile ilgili yapılması gereken tüm hesaplama ve kontrolleri kendisi otomatik olarak yapar. Nitekim ZetaCAD projenin bütününe hakimdir.

ZetaCAD’de kolon projeleri, iç tesisat projeleri, merkezi sistem projeleri, teknik tadilat projeleri, küçük sanayi tipi projeleri gibi, tüm düşük basınç (21-50 mbar) ve orta basınç (50-300 mbar) doğalgaz tesisatı projelerini tasarlayabilirsiniz.